myntti: (m&c)
[personal profile] myntti
Vihdoin ja viimein sain aikaiseksi käydä katsomassa oopperaa elokuvateatterissa. Finnkino on koko kesän näyttänyt Metropolitanin Live in HD -näytösten "kesäencoreita". Alun perin suunnitelmissa oli käydä katsomassa näitä vähän useampikin, mutta niinhän siinä taas pääsi käyämään, että suunnitteluksi jäi. Kesänäytöksiä on vielä kyllä kaksi jäljellä, mutta ainakin seuraavan näytöksen päivälle on jo muuta ohjelmaa. Tiedä sitten siitä viimeisestä uusintanäytöksestä, jos siihen ehtisi.

Live in HD -näytökset kuitenkin jatkuvat taas syksyllä, joten varmaan tulee silloin käytyä jotain katsomassa. Tällaista ohjelmistoa on tulossa:


Eilen siis Finnkinon ohjelmistossa oli La Traviatan uusintanäytös.
Näytökseen tuli väkeä mielestäni oikein hyvin. Taisi olla salissa vain kaksi ensimmäistä riviä tyhjänä.
Ilmeisesti yleisö on sitten löytänyt tiensä näihin oopperanäytöksiin.Violetta - Natalie Dessay
Alfredo - Matthew Polenzani
Germont - Dmitri Hvorostovski

Olihan se ah, niin kaunista ja traagista. Kotona katsoin pari Youtube-videota tästä näytöksestä. Tyypilliseen kommentointitapaan siellä haukuttiin esiintyjät surkeiksi. Ja että Natalie Dessayn ei olisi kannattanut ollenkaan laulaa, kun lentsuinen oli. En ole lukenut mitään juttuja tästä produktiosta, joten tiedä sitten lentsuista. Voi olla. Ihan sama.
Lavastus oli varsin pelkistetty mutta toimiva.

Dmitri Hvorostovskista tykkäsin varsinkin, kun noin karkeasti yleistettynä baritoniäänet tenoreita matalampana yleensä miellyttävät korvaa enemmän. (Enkä nyt tarkoita, että en tenoriäänistä tykkäisi.)
Tässä Hvorostovski Jevgeni Oneginissa:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

myntti: (Default)
myntti

February 2017

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 04:17 pm
Powered by Dreamwidth Studios