myntti: (m&c)
[personal profile] myntti
11. Star Trek - Countdown to Darkness
Star Trek Into Darkness -elokuvan virallinen johdanto.
Trekki
Kuva Egmontin nettisivuilta.
Tähtilaivaston USS Enterprise saapuu syrjäiselle Phaedus IV -planeetalle suorittamaan rutiinitutkimuksia, jotka keskeytyvät yllättäen. Menneisyydestä esiin nousevat haamut uhkaavat pian koko Liiton turvallisuutta, jonka pelastaminen on kapteeni James. T. Kirkin ja muun miehistön käsissä.
Tarina - Roberto Orci ja Mike Johnson, käsikirjoitus - Mike Johnson
Taide - David Messina
Tällainen tarttui mukaan ruokakaupan lehtihyllystä. Ei nyt mikään maailman ihmeellisin sarjis, mutta iltalukemisiksi ihan sopiva.


12. Marianne Aalto, Leena Aaltonen, Jonimatti Joutsijärvi: Kirja kotona
http://www.bookcrossing.com/journal/7107705
Kirja kotona suuntaa katseensa suurten kansankerrosten kirjakulttuuriin, josta on kirjoitettu vähän. Kodit ovat kuitenkin elävänä kirjallisuuden välttämättömiä ylläpitäjiä. Kirja kotona pyrkii herättämään mielenkiintoa kotikirjastoja ja suomenkielisen kirjan historiaa kohtaan.
Lukutaito ja kirjallisuus ovat asettuneet uskonnon ja kansallisuusaatteen kautta osaksi suomalaista arkea. Kirjallisuuden asema kodeissa on muuttunut - entisestä pyhästä ylellisyydestä on tullut kertakäyttökamaa. Kirjan historia ja nykyisyys ovat monitahoisia.


Tämä oli tällainen peruskatsaus suomalaisten lukutottumuksiin. Kun lukutaito yleistyi, ihmisille alkoi kertyä myös jonkinlaista kotikirjastoa. Kirjassa tutustutaan siihen, mitä suomalaiset ovat aikojen saatossa lukeneet. Ihan kiinnostava tietopaketti. Nyt kun olisi vielä jotain tästä infosta tarttunut pysyvästikin päähän, mutta eipä tainnut. Alun sarjakuvaan oli päässyt bookcrossauskin mukaan.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

myntti: (Default)
myntti

February 2017

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 04:26 pm
Powered by Dreamwidth Studios