myntti: (m&c)
[personal profile] myntti
On jäänyt tältä vuodelta kaikki kirjat listaamatta.
Aion nyt koota kaikki muistamani tähän sen paremmin niitä kommentoimatta.
Jos kirja on BC-kirja, niin linkin takana luultavasti on kirjasta sana tai kaksi.
Taisi tulla luettua jopa vielä vähemmän kuin viime vuonna.


01. Solomon Northup: Twelve Years a Slave

02. Ville Haapasalo, Kauko Röyhkä, Juha Metso: "Et kuitenkaan usko..." - Ville Haapasalon varhaisvuodet Venäjällä
http://www.bookcrossing.com/journal/12467139/

03. Donald E. Westlake: Varkaitten tusina
http://www.bookcrossing.com/journal/11510562/

04. Stanislaw Lem: Paluu tähdistä
http://www.bookcrossing.com/journal/6723023/

05. Sonia Faleiro: The Girl
http://www.bookcrossing.com/journal/10364638/

06. Velma Wallis: Kaksi vanhaa naista
http://www.bookcrossing.com/journal/11738718/

07. Niina Repo: Miehen kuolema
http://www.bookcrossing.com/journal/11564885/

08. Johanna Hulkko: Jostakin kotoisin
http://www.bookcrossing.com/journal/10186193/

09. Hannu Rajaniemi: Kvanttivaras
http://www.bookcrossing.com/journal/12768171/

10. Philip K. Dick: Mars on meidän
http://www.bookcrossing.com/journal/8024777/

11. Melvin Burgess: Hepo
http://www.bookcrossing.com/journal/1487146/

12. Guardians of the Galaxy (sarjis)

13. Annihilation Conquest (sarjis)

14. Annihilators (sarjis)

15. Annihilators: Earthfall (sarjis)

16. The Thanos Imperative (sarjis)

17. Jarkko Martikainen: 9 teesiä - säkeitä kadonneiden arvojen metsästäjille
http://www.bookcrossing.com/journal/12024184/

18. Thøger Birkeland, Lars Lauge: Volkkari, Sitikka ja Mersu
http://www.bookcrossing.com/journal/6665232/

19. Gayle Forman: Jos vielä jään

20. Jeff Kaufman: Angel Falling
http://www.bookcrossing.com/journal/12556842/

21. JP Ahonen, KP Alare: Perkeros

22. Johanna Sinisalo: Auringon ydin

23. Nick Hornby: About a Boy
http://www.bookcrossing.com/journal/2209573/

24. William Shakespeare: The Merry Wives of Windsor

25. William Shakespeare: A Midsummer Night's Dream

26. William Shakespeare: Kesäyön unelma (Joo, luin tämän sekä englanniksi että suomeksi.)

27. William Shakespeare: Henry V

28. & 29. William Shakespeare: Macbeth (Tämäkin sekä englanniksi että suomeksi.)

30. William Shakespeare: Otello

31. Mark Haddon: The Curious Incident of the Dog in the Night-Time

32. Jude Fisher: Hobitti - Viiden armeijan taistelu - kuvitettu opas

33. J. G. Ballard: Tornitalo

Jos tämä luku pitää paikkansa, niin onpa tosiaan ollut surkea kirjavuosi minulla - siis mitä määrään tulee. Huh huh. Pitää nyt vielä miettiä, onko jotain unohtunut joukosta.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

myntti: (Default)
myntti

February 2017

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 04:20 pm
Powered by Dreamwidth Studios